malarze Polish art
                  
-- search
 


- store
-- search for products associated with Isaac Celnikier


- vote for Isaac Celnikier
-- favourite artist
-- favourite epoque

artist: 25354 votes
epoque: 5709386 votes

-- viewed 128666 times


Isaac Celnikier
pl: Izaak Celnikier
[1923 Warsaw - ]
-- search for posters with works by Isaac Celnikier 
 -- works by Isaac Celnikier at malarze.com

-- "Anna in that Dress Against the Blue Background"-- "Birkenau, detail"-- "Birth, detail of the triptych"
 
-- "Jerusalem - View of Abu-Tor (with Red Sky)"-- "Jewish Brides, detail"-- "Self-Portrait"
 
 
 
 
 [ copyright © 1999-2023 malarze.com-+-marchand.pl ] --- [ design © pkl webdesign ] --- [about us]
other URLs: Polish Art.pl ¤ Polish-Art.pl ¤ tworcy.com ¤ rzezbiarze.com ¤ rytownicy.com ¤ Daniel Chodowiecki
¤ TeWa ubezpieczenia Kraków ¤ Daniel Schultz ¤ Marian Ruzamski ¤ Tomasz Wiktor painting